Reglement

Algemeen
 • Er wordt gevist in 1 reeks met een half uur pauze.
 • Er wordt gevist met 1 hengel.
 • De maximum lengte van de hengel bedraagt 10m.
  Hengel en draadlengte mogen samen max 16m lang zijn.
 • Werphengels zijn verboden alsook molen en reel.
 • Het aasvisje is verboden.
 • Max 20kg vis per net. Meergewicht telt niet meer mee.
 • Er wordt gevist naar zuiver gewicht.
 • Alle gevangen vis wordt na de wedstrijd teruggezet.
 • Er zijn 4 signalen bij een wedstrijd (met max 1/2kg droog voer)
 1. signaal beduidt: voederen en beginnen VISSEN.
 2. signaal beduidt: einde van deel 1.
 3. signaal beduidt: begin van deel 2.
 4. signaal beduidt: einde van de wedstrijd.
 • Gepikkelde vis telt mee.
 • Vis, aangeslagen tijdens het eindsignaal, mag worden geland en telt mee.
 • Het gebruik van additieven met boterzuur is ten strengste verboden alsook voederen van aardappelen of andere producten die fel aan gisting onderhevig zijn.
 • De voederkatapult is toegestaan.
 • Gebruik van levende amorce is verboden.
 • Het gebruik van gekleurde maden is verboden.
 • Bij noodweer wordt de wedstrijd stopgezet, de onderbroken tijd wordt langer gevist. Indien de onderbroken tijd langer dan 1uur duurt , wordt de wedstrijd afgelast, elke deelnemer krijgt dan het aantal punten als er deelnemers zijn . Indien de duur van de geviste tijd de 2 uur overschrijdt, wordt deze beschouwd als een gewone wedstrijd!
 • Iedereen is verplicht een geldig visverlof van BEET bij zich te hebben.
 • Wie het reglement niet naleeft, wordt geschorst.
 • De inrichtende vereniging , inclusief de leden, zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen en / of diefstallen!
 • Sportvisser, wees sportief en laat geen vuil achter op de visoevers!
 • Niet-vissers zijn niet toegestaan op de gemeenschappelijke steigers!
 • Er wordt gevist met haken zonder weerhaak.
 • Tijdens de wedstrijden op de St-Elooiskreek moeten 2 leefnetten worden gebruikt. Een net voor karper en een 2de net voor andere vissoorten.
 • Tijdens het vrij vissen mag geen leefnet worden gebruikt.
 • Leden van de Katvissers en de Witvis mogen meevissen met onze wedstrijden. Voor wedstrijden in Walderdonk hebben leden van Beet voorrang (voorinschrijven!!) Indien er nog plaatsen over zijn kunnen de Katvissers en Witvissers meedoen mits de betaling van €5 extra! Leden Van Beet mogen ook aan hun wedstrijden deelnemen.
Kampioenschap
 • Tijdens wedstrijden op de St-Elooiskreek zijn punt 01 tot en met punt 23 van het algemeen reglement van toepassing. Alle wedstrijden duren 2 x 2 uur en worden gevist van 10h00 tot 12h00 en van 12h30 tot 14h30. Tenzij anders wordt vermeld, kan men inschrijven voor de wedstrijd tot 08h30 de dag van de wedstrijd. Trekking van de plaats is om 08h45. (enkel oneven nummers) Dit gebeurt aan het viswater.
 • Tijdens wedstrijden in Walderdonk geldt het plaatselijke reglement van Pascal! De wedstrijden duren 2 x 3 uur en worden gevist van 09h tot 12h en van 13h00 tot 16h00. Tenzij anders wordt vermeld, kan men inschrijven voor de wedstrijd tot 07h30 de dag van de wedstrijd. Trekking van de nummers is om 07h45 in de kantine van Pascal.
 •   Het inleggeld per wedstrijd bedraagt €5.
 • Op het kampioenenfeest worden de prijzen verdeeld.
 • Puntensysteem: De eerste krijgt 1 punt, de tweede 2 punten, enz…. Bij gelijk gewicht krijgt men hetzelfde aantal punten voor het    eindklassement. Voor de bepaling van het dagklassement wordt echter afgegaan op het plaatsnummer, waarbij diegene met de kleinste plaatsnummer eerst komt. Deelnemers zonder vis krijgen hetzelfde aantal punten als er deelnemers zijn. Bij niet deelname aan een wedstrijd krijgt men hetzelfde aantal punten als er deelnemers zijn plus 5. Voor het eindklassement tellen enkel de persoonlijke 5 beste wedstrijden. Kampioen is diegene die na het samentellen van de punten van deze 5 beste wedstrijden het minste aantal punten heeft. Bij gelijk aantal punten  wint diegene die het grootste gewicht heeft over de 7 wedstrijden samen. Bij gelijk gewicht wordt de kampioen bepaald door lottrekking op het jaarlijks clubfeest!

 

 • De wedstrijden:
 1. Zaterdag 26 maart à Sint-Elooiskreek
 2. Zaterdag 14 mei à Walderdonk
 3. Zaterdag 11 juni à Sint-Elooiskreek
 4. Zaterdag 23 juli à Walderdonk
 5. Zaterdag 27 augustus à Sint-Elooiskreek
 6. Zaterdag 3 september à Walderdonk
 7. Zaterdag 1 oktober à Sint-Elooiskreek
Koningsvissing
 • De wedstrijd gaat door op Zaterdag 15 oktober 2022 op het hengelwater   Walderdonk.
 • Er wordt gevist van 9h tot 12h en van 13h tot 16h.
 • Inschrijven  kan tot 7h45 aan het hengelwater zelf.
 • Het inleggeld bedraagt  €10. Er wordt €60 gratis geschonken uit de clubkas.
 • Er wordt gevist volgens het plaatselijk reglement.
 • Koning is diegene die het meeste gewicht heeft. Bij gelijk gewicht zal de koning bepaald worden door lottrekking, ‘s avonds tijdens ons jaarlijks clubfeest.
 • De koning wordt gehuldigd diezelfde avond.

 

Feederwedstrijden

We  organiseren dit jaar terug 5 wedstrijden op staatswater.  Op één wedstrijd na op het kanaal Gent-Terneuzen  ter hoogte van de het hondenvoerbedrijf  United Petfood Producers NV , Terdonkkaai 16, 9042 Gent (net voor de overzet van Terdonk).

Deze wedstrijden zijn voor alle leden van Beet, De Witvis, De Katvissers  en voor andere vissers – die mits het betalen van €25 –  “beperkt” lid worden. (Met dit lidmaatschap  mogen  ze NIET vissen op de st-Elooiskreek!)

Er wordt enkel met de feeder gevist. Maximun 20 kg vis per leefnet. Meergewicht telt niet meer mee.

We vissen van 12h00 tot 14h00 en van 14h30 tot 16h30  op volgende data:

 

 • Zondag 13 maart 2022 à Kanaal Gent-Terneuzen thv hondenbrokkenfabriek petfood.
 • Zondag 24 april 2022 à Kanaal Gent-Terneuzen thv hondenbrokkenfabriek petfood.
 • Zondag 22 mei 2022 à Moervaart thv recyclagebedrijf RENEWI.
 • Zondag 26 juni 2022 à Kanaal Gent-Terneuzen thv hondenbrokkenfabriek petfood.
 • Zondag 25 september 2022 à Kanaal Gent-Terneuzen thv hondenbrokkenfabriek petfood.

Inleg €5.  1 op 2 heeft prijs (inleg wordt verdeeld)

Voor deze wedstrijden wordt ook een klassement opgemaakt. (4 beste wedstrijden tellen mee)

Wetenswaardigheden
 • De wedstrijden van de Katvissers kan je terugvinden op hun website: De katvissers
 • Varia: Dit jaar gaan we terug spaghettisaus maken en verkopen. Noteer alvast 19 november, dan brengen we de saus naar huis.

 • GSM  bestuursleden:

  ° Cusse Eric                                  0476/ 32 27 14  

  ° Van Heesvelde Geert             0479/ 29 69 35

  ° De Meester Simon                  0475/ 28 44 28

  ° Vereecken Edwin                    0479/ 29 69 40